ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728 โทรสาร 037 214 727 E-Mail prbjc@coj.go.th

โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนผู้กระทำความผิด รุ่นที่ 2

โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนผู้กระทำความผิด รุ่นที่ 2


เอกสารแนบ