ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728 โทรสาร 037 214 727 E-Mail prbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ


เอกสารแนบ