ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728, 037 215 711 โทรสาร 037 214 729 E-Mail prbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน “ มิติใหม่การทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน “ มิติใหม่การทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ”
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน “มิติใหม่การทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒” โดยมี นายธนศักดิ์ ใจหาญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี  ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ  และนักจิตวิทยาชำนาญการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒  เข้าร่วมการประชุม ณ ตำนานป่า รีสอร์ท  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ