ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728, 037 215 711 โทรสาร 037 214 729 E-Mail prbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี   ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายธนศักดิ์ ใจหาญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว เผยแพร่เอกสารทางกฎหมาย และให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี


เอกสารแนบ