ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728, 037 215 711 โทรสาร 037 214 729 E-Mail prbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑

  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกับ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายธนศักดิ์ ใจหาญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี  และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจ  ไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการร่วมกับ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยมีคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีและศาลจังหวัดปราจีนบุรี คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีและศาลจังหวัดปราจีนบุรี  เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมดุลพาหปราจิณ อาคารศาลจังหวัดปราจีนบุรี 


เอกสารแนบ