ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728, 037 215 711 โทรสาร 037 214 729 E-Mail prbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี   ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
         เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายธนศักดิ์ ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายทศพรรณ คงเพียรธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


เอกสารแนบ