ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 65 หมู่ 3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037 214 728, 037 215 711 โทรสาร 037 214 729 E-Mail prbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพและยาพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี   ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพและยาพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมอบถุงยังชีพและยาพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดย นายธนศักดิ์ ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดอินทาราราม ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


เอกสารแนบ